Untuk melakukan pengajuan Vlegal/Flegt, Silahkan login disini :

LOGIN V-LEGAL

DESKRIPSI / URAIAN MENGENAI VLEGAL

SKEMA PENGAJUAN

Skema Pengajuan V-Legal
Flowchart Sistem Vlegal-Permohonan

REKAPTULASI

List Dokumen
 1. 20.01.REKAP LAPORAN MINGGU-1
 2. 20.01.REKAP LAPORAN MINGGU-2
 3. 20.01.REKAP LAPORAN MINGGU-3
 4. 20.01.REKAP LAPORAN MINGGU-4
 5. 20.02.REKAP LAPORAN MINGGU-1
 6. 20.02.REKAP LAPORAN MINGGU-2
 7. 20.02.REKAP LAPORAN MINGGU-3
 8. 20.02.REKAP LAPORAN MINGGU-4
 9. 20.03.REKAP LAPORAN MINGGU-1
 10. 20.03.REKAP LAPORAN MINGGU-2
 11. 20.03.REKAP LAPORAN MINGGU-3
 12. 20.03.REKAP LAPORAN MINGGU-4
 13. 20.04.REKAP LAPORAN MINGGU-1
 14. 20.04.REKAP LAPORAN MINGGU-2
 15. 20.04.REKAP LAPORAN MINGGU-3
 16. 20.04.REKAP LAPORAN MINGGU-4
 17. 20.05.REKAP LAPORAN MINGGU-1
 18. 20.05.REKAP LAPORAN MINGGU-2
 19. 20.05.REKAP LAPORAN MINGGU-3
 20. 20.05.REKAP LAPORAN MINGGU-4
 21. 20.06.REKAP LAPORAN MINGGU-1
 22. 20.06.REKAP LAPORAN MINGGU-2
 23. 20.06.REKAP LAPORAN MINGGU-3
 24. 20.06.REKAP LAPORAN MINGGU-4
 25. 20.07.REKAP LAPORAN MINGGU-1
 26. 20.07.REKAP LAPORAN MINGGU-2
 27. 20.07.REKAP LAPORAN MINGGU-3
 28. 20.07.REKAP LAPORAN MINGGU-4
 29. 20.08.REKAP LAPORAN MINGGU-1
 30. 20.08.REKAP LAPORAN MINGGU-2
 31. 20.08.REKAP LAPORAN MINGGU-3
 32. 20.08.REKAP LAPORAN MINGGU-4
 33. 20.09.REKAP LAPORAN MINGGU-1
 34. 20.09.REKAP LAPORAN MINGGU-2
 35. 20.09.REKAP LAPORAN MINGGU-3
 36. 20.09.REKAP LAPORAN MINGGU-4
 37. 20.10.REKAP LAPORAN MINGGU-1
 38. 20.10.REKAP LAPORAN MINGGU-2
 39. 20.10.REKAP LAPORAN MINGGU-3
 40. 20.10.REKAP LAPORAN MINGGU-4
 41. 20.11.REKAP LAPORAN MINGGU-1
 42. 20.11.REKAP LAPORAN MINGGU-2
 43. 20.11.REKAP LAPORAN MINGGU-3
 44. 20.11.REKAP LAPORAN MINGGU-4
 45. 20.12.REKAP LAPORAN MINGGU-1
 46. 20.12.REKAP LAPORAN MINGGU-2
 47. 20.12.REKAP LAPORAN MINGGU-3
 48. 20.12.REKAP LAPORAN MINGGU-4
 49. 21.01.REKAP LAPORAN MINGGU-1
 50. 21.01.REKAP LAPORAN MINGGU-2
 51. 21.01.REKAP LAPORAN MINGGU-3
 52. 21.01.REKAP LAPORAN MINGGU-4
 53. 21.02.REKAP LAPORAN MINGGU-1
 54. 21.02.REKAP LAPORAN MINGGU-2
 55. 21.02.REKAP LAPORAN MINGGU-3
 56. 21.02.REKAP LAPORAN MINGGU-4
 57. 21.03.REKAP LAPORAN MINGGUAN-1
 58. 21.03.REKAP LAPORAN MINGGUAN-2
 59. 21.03.REKAP LAPORAN MINGGUAN-3
 60. 21.03.REKAP LAPORAN MINGGUAN-4
 61. 21.03.REKAP LAPORAN MINGGUAN-1
 62. 21.03.REKAP LAPORAN MINGGUAN-2
 63. 21.03.REKAP LAPORAN MINGGUAN-3
 64. 21.03.REKAP LAPORAN MINGGUAN-4
 65. 21.04.REKAP LAPORAN MINGGUAN-1
 66. 21.04.REKAP LAPORAN MINGGUAN-2
 67. 21.04.REKAP LAPORAN MINGGUAN-3
 68. 21.04.REKAP LAPORAN MINGGUAN-4
 69. 21.05.REKAP LAPORAN MINGGUAN-1
 70. 21.05.REKAP LAPORAN MINGGUAN-2
 71. 21.05.REKAP LAPORAN MINGGUAN-3
 72. 21.05.REKAP LAPORAN MINGGUAN-4
 73. 21.05.REKAP LAPORAN MINGGUAN-5
 74. 21.06.REKAP LAPORAN MINGGUAN-1
 75. 21.06.REKAP LAPORAN MINGGUAN-2
 76. 21.06.REKAP LAPORAN MINGGUAN-3
 77. 21.06.REKAP LAPORAN MINGGUAN-4
 78. 21.06.REKAP LAPORAN MINGGUAN-5
 79. 21.07.REKAP LAPORAN MINGGUAN-1
 80. 21.07.REKAP LAPORAN MINGGUAN-2
 81. 21.07.REKAP LAPORAN MINGGUAN-3
 82. 21.07.REKAP LAPORAN MINGGUAN-4
 83. 21.08.REKAP LAPORAN MINGGUAN-1
 84. 21.08.REKAP LAPORAN MINGGUAN-2
 85. 21.08.REKAP LAPORAN MINGGUAN-3
 86. 21.08.REKAP LAPORAN MINGGUAN-4
 87. 21.09.REKAP LAPORAN MINGGUAN-1
 88. 21.09.REKAP LAPORAN MINGGUAN-2
 89. 21.09.REKAP LAPORAN MINGGUAN-3
 90. 21.09.REKAP LAPORAN MINGGU-4
 91. 21.10.REKAP LAPORAN MINGGU-1
 92. 21.10.REKAP LAPORAN MINGGU-2
 93. 21.10.REKAP LAPORAN MINGGU-3
 94. 21.10.REKAP LAPORAN MINGGU-4
 95. 21.11.REKAP LAPORAN MINGGU-1
 96. 21.11.REKAP LAPORAN MINGGU-2
 97. 21.11.REKAP LAPORAN MINGGU-3
 98. 21.11.REKAP LAPORAN MINGGU-4
 99. 21.12.REKAP LAPORAN MINGGU-1
 100. 21.12.REKAP LAPORAN MINGGU-2
 101. 21.12.REKAP LAPORAN MINGGU-3
 102. 21.12.REKAP LAPORAN MINGGU-4
 103. 21.12.REKAP LAPORAN MINGGU-5
 104. 22.01.REKAP LAPORAN MINGGU-1
 105. 22.01.REKAP LAPORAN MINGGU-2
 106. 22.01.REKAP LAPORAN MINGGU-3
 107. 22.01.REKAP LAPORAN MINGGU-4
 108. 22.02.REKAP LAPORAN MINGGU-1
 109. 22.02.REKAP LAPORAN MINGGU-2
 110. 22.02.REKAP LAPORAN MINGGU-3
 111. 22.02.REKAP LAPORAN MINGGU-4
 112. 22.03.REKAP LAPORAN MINGGU-1
 113. 22.03.REKAP LAPORAN MINGGU-2
 114. 22.03.REKAP LAPORAN MINGGU-3
 115. 22.03.REKAP LAPORAN MINGGU-4
 116. 22.03.REKAP LAPORAN MINGGU-5
 117. 22.04.REKAP LAPORAN MINGGU-1
 118. 22.04.REKAP LAPORAN MINGGU-2
 119. 22.04.REKAP LAPORAN MINGGU-3
 120. 22.04.REKAP LAPORAN MINGGU-4
 121. 22.05.REKAP LAPORAN MINGGU-1
 122. 22.05.REKAP LAPORAN MINGGU-2
 123. 22.05.REKAP LAPORAN MINGGU-3
 124. 22.06.REKAP LAPORAN MINGGU-1
 125. 22.06.REKAP LAPORAN MINGGU-2
 126. 22.06.REKAP LAPORAN MINGGU-3
 127. 22.06.REKAP LAPORAN MINGGU-4
 128. 22.06.REKAP LAPORAN MINGGU-5
 129. 22.07.REKAP LAPORAN MINGGU-1
 130. 22.07.REKAP LAPORAN MINGGU-2
 131. 22.07.REKAP LAPORAN MINGGU-3
 132. 22.07.REKAP LAPORAN MINGGU-4
 133. 22.08.REKAP LAPORAN MINGGU-1
 134. 22.08.REKAP LAPORAN MINGGU-2
 135. 22.08.REKAP LAPORAN MINGGU-3
 136. 22.08.REKAP LAPORAN MINGGU-4
 137. 22.08.REKAP LAPORAN MINGGU-5
 138. 22.09.REKAP LAPORAN MINGGU-1
 139. 22.09.REKAP LAPORAN MINGGU-2
 140. 22.09.REKAP LAPORAN MINGGU-3
 141. 22.09.REKAP LAPORAN MINGGU-4
 142. 22.10.REKAP LAPORAN MINGGU-1
 143. 22.10.REKAP LAPORAN MINGGU-2
 144. 22.10.REKAP LAPORAN MINGGU-3
 145. 22.10.REKAP LAPORAN MINGGU-4
 146. 22.11.REKAP LAPORAN MINGGU-1
 147. 22.11.REKAP LAPORAN MINGGU-2
 148. 22.11.REKAP LAPORAN MINGGU-3
 149. 22.11.REKAP LAPORAN MINGGU-4
 150. 22.12.REKAP LAPORAN MINGGU-1
 151. 22.12.REKAP LAPORAN MINGGU-2
 152. 22.12.REKAP LAPORAN MINGGU-3
 153. 22.12.REKAP LAPORAN MINGGU-4
 154. 23.01.REKAP LAPORAN MINGGU-1
 155. 23.01.REKAP LAPORAN MINGGU-2
 156. 23.01.REKAP LAPORAN MINGGU-3
 157. 23.01.REKAP LAPORAN MINGGU-4
 158. 23.02.REKAP LAPORAN MINGGU-1
 159. 23.02.REKAP LAPORAN MINGGU-2
 160. 23.02.REKAP LAPORAN MINGGU-3
 161. 23.02.REKAP LAPORAN MINGGU-4
 162. 23.03.REKAP LAPORAN MINGGU-1
 163. 23.03.REKAP LAPORAN MINGGU-2
 164. 23.03.REKAP LAPORAN MINGGU-3
 165. 23.03.REKAP LAPORAN MINGGU-4
 166. 23.04.REKAP LAPORAN MINGGU-1
 167. 23.04.REKAP LAPORAN MINGGU-2
 168. 23.04.REKAP LAPORAN MINGGU-3
 169. 23.04.REKAP LAPORAN MINGGU-4
 170. 23.05.REKAP LAPORAN MINGGU-1
 171. 23.05.REKAP LAPORAN MINGGU-2
 172. 23.05.REKAP LAPORAN MINGGU-2
 173. 23.05.REKAP LAPORAN MINGGU-3
 174. 23.05.REKAP LAPORAN MINGGU-4
 175. 23.05.REKAP LAPORAN MINGGU-5
 176. 23.06.REKAP LAPORAN MINGGU-1
 177. 23.06.REKAP LAPORAN MINGGU-2
 178. 23.06.REKAP LAPORAN MINGGU-3
 179. 23.06.REKAP LAPORAN MINGGU-4
 180. 23.07.REKAP LAPORAN MINGGU-1
 181. 23.07.REKAP LAPORAN MINGGU-2
 182. 23.07.REKAP LAPORAN MINGGU-3
 183. 23.07.REKAP LAPORAN MINGGU-4
 184. 23.08.REKAP LAPORAN MINGGU-1
 185. 23.08.REKAP LAPORAN MINGGU-2
 186. 23.08.REKAP LAPORAN MINGGU-3
 187. 23.08.REKAP LAPORAN MINGGU-4
 188. 23.08.REKAP LAPORAN MINGGU-5
 189. 23.09.REKAP LAPORAN MINGGU-1
 190. 23.09.REKAP LAPORAN MINGGU-2
 191. 23.09.REKAP LAPORAN MINGGU-3
 192. 23.09.REKAP LAPORAN MINGGU-4
 193. 23.10.REKAP LAPORAN MINGGU-1
 194. 23.10.REKAP LAPORAN MINGGU-2
 195. 23.10.REKAP LAPORAN MINGGU-3
 196. 23.10.REKAP LAPORAN MINGGU-4
 197. 23.11.REKAP LAPORAN MINGGU-1
 198. 23.11.REKAP LAPORAN MINGGU-2
 199. 23.11.REKAP LAPORAN MINGGU-3
 200. 23.11.REKAP LAPORAN MINGGU-4
 201. 23.12.REKAP LAPORAN MINGGU-1
 202. 23.12.REKAP LAPORAN MINGGU-2
 203. 23.12.REKAP LAPORAN MINGGU-3
 204. 23.12.REKAP LAPORAN MINGGU-4
 205. 24.01.REKAP LAPORAN MINGGU-1
 206. 24.01.REKAP LAPORAN MINGGU-2
 207. 24.01.REKAP LAPORAN MINGGU-3
 208. 24.01.REKAP LAPORAN MINGGU-4
 209. 24.01.REKAP LAPORAN MINGGU-5
 210. 24.02.REKAP LAPORAN MINGGU-1
 211. 24.02.REKAP LAPORAN MINGGU-2
 212. 24.02.REKAP LAPORAN MINGGU-3
 213. 24.02.REKAP LAPORAN MINGGU-4
 214. 24.03.REKAP LAPORAN MINGGU-1